Veterinærinstituttet har påvist Newcastlesyke (Newcastle Disease) hos verpehøns i en besetning i Rogaland, basert på innsendte prøver fra Mattilsynet.

Kilde: Veterinærinstituttet