Søk om tilskudd til midlertidig opphold i eggproduksjon hos Totalmarked kjøtt og egg