Denne artikkelen er publisert i FJØRFE nr 7 i september 2022.

Norsk Fjørfelag mener at dagens økonomiske situasjon er uholdbar for norske eggeprodusenter. Det haster med å finne gode, varige løsninger for et stabilt eggmarked. Nå trenger vi at landbruket jobber på samme lag og gir markedsregulator kraftfulle, nye verktøy.

I Norturas siste prognose fra september 2022 anslås det et overskudd på ca 3000 tonn egg før tiltak. Stort overskudd er bakgrunnen for at markedsregulator foreslo en dobling av omsetningsavgiften fra 80 øre til 1,5 kr per kilo egg.

Ubalansen i det norske eggmarkedet har vært et problem siden 2013. Omsetningsavgiften har de siste år ligget på rundt 70-80 øre pr kg. Med dagens dobling av omsetningsavgiften har det medføre en økning til 190 000 kr pr år for alle eggprodusenter med 7500 dyr. Av giften kommer i tillegg til allerede galopperende priser på fôr, strøm og økte renter.

– Det er systemet som ikke funker

Det er bra markedsregulator ønsker å løse situasjonen med overproduksjon. Men, tiltakene de har til rådighet er ikke riktig medisin og vil ikke løse de underliggende utfordringene med etablering i et overskuddsmarked. I praksis kan det tvinge de mest pressede eggprodusentene til konkurs og nedleggelse.

Konkurs og nedleggelser vil kanskje balansere markedet på kort sikt. Men, prisen enkeltbønder må betale er stor uten at problemet løses. Årsaken til overproduksjonen er nyetableringer i et allerede overfylt eggmarked.

Norsk Fjørfelag mener situasjonen på ingen måte er enkeltbønders feil. Vi heier på alle bønder som ønsker å leve av gården sin. Det er systemet som ikke fungerer.

Hvem som helst kan etablere seg 

I dag kan hvem som helst etablere seg og som markedsregulator er Nortura pliktig til å motta alle egg. Dagens system fungerer ikke etter intensjonen. Det som skulle være et system som sikret både forbrukere og bonden forutsigbarhet, er nå blitt et hinder for god lønnsomhet.

Det betyr ikke at Norsk Fjørfelag ønsker å avvikle ordningen. Snarere tvert i mot. NFL mener mottaksplikten er viktig for å beholde eggproduksjon som en distriktsnæring.

Dagens verktøykasse er for liten. Å advare sterkt mot nyetableringer, holder ikke. Det holder heller ikke å peke på næringa selv. Eggprodusentene kan ikke hindre andre bønder i å etablere seg. Markedsregulator trenger nye, kraftfulle virkemidler for å forhindre overproduksjon før situasjonen eskalerer ytterligere.

– Etableringstopp er avgjørende for å balansere markedet på sikt

Nå trengs verktøyet for å stoppe nyetableringer midlertidig. Etableringsstopp vil ikke løse den økonomiske situasjon på kort sikt, men er helt avgjørende for å balansere markedet på lang sikt.

Markedsreguleringsordningen må ha verktøy som i større grad styrer nyetablering til perioder hvor det er økt etterspørsel av egg, og hindrer nyetablering når det er overproduksjon.

Overproduksjon er en situasjon alle taper på. Det haster med å finne gode, varige løsninger for markedsbalanse på egg. Nå trenger vi at hele landbruket jobber på lag med eggprodusentene for å sikre en god, sunn bondeøkonomi.