Denne artikkelen er publisert i FJØRFE nr 7 i september 2022.

Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser at prisene for kraftfôr fortsetter å øke også i 2022. Dette gjør at lønnsomheten setter under press. 

Norsk Fjørfelag følger kraftfôrprisene tett. Nå viser nye tall at kraftfôrprisene fortsetter å stige første halvår av 2022. Prisveksten gjelder for kraftfôr til alle produksjoner. Størst er veksten på konvensjonelt slaktekyllingfôr med 0,61 kr per kilo siste halvannet år. Konvensjonelt verpefôr økte med 0,52 kr kg og økologisk verpefôr økte med 0,32 kr kg. Kraftfôr er den største utgiften for fjørfeprodusentene, opp mot 70-80% av kostnadene.

Vi ser også økte kostnader på energi og renter. Alt dette slår hardt ut over lønnsomheten, dersom ikke pris til produsent følger kostnadsuviklingen. Når pris til produsent settes ned på egg og kylling hos noen aktører, er det til bekymring for produsentøkonomien.

I FJØRFE eller FJØRFE digital følger vi jevnlig med på prisutvikling for kraftfôrprisene.