Leiaren i Småbrukarlaget stiller seg undrande til forskjellane i kompensasjon til bønder. – Dette vil eg sjå nærare på, seier Hoff.

Kilde (krever innlogging): Nationen