9 av 10 føretak som fekk størst utbetaling av kompensasjon i september driv med fjørfe. Over 80 bønder fekk meir enn 400.000 kroner.

Kilde (krever innlogging): Nationen