På flatbygdene i Innlandet ligger det godt til rette for kyllingproduksjon. Her produseres mye av fôret, og her trengs gjødsla. I Innlandet har vi 90 kyllingprodusenter, og gårdene ligger plassert i landskapet på en slik måte at smittepresset er lite.

Kilde: Bondebladet