Antibiotikaresistens er fortsatt et lite problem i norsk dyrehold. Det bekreftes i ny rapport fra Veterinærinstituttet. Forbruket av antibiotika til dyr er omtrent på samme nivå som i 2020.

Kilde: Veterinærinstituttet