Mens strømprisen setter nye rekorder hver dag, vokser forskjellene mellom nord og sør. Uten tiltak blir konsekvensene for bedrifter og forbrukere store.

Kilde: E24