Norsk jordbruks suksess og effektivitetsgrad er fullstendig avhengig av en effektiv og godt tilrettelagt markedstilpassing, for å oppnå en god utnytting av sine ressurser som skal sikre inntekt og oppfylling av politiske mål for næringa.

Kilde: Nationen