Vi importerer fôr til verpehøns vi ikke trenger. Deretter kaster vi både egg og høner. Situasjonen i eggmarkedet kan ikke vedvare.

Kilde: Nationen