Situasjonen i eggnæringa er prekær. I 2022 forventes det overproduksjon på 2900 tonn, og 400 tonn egg står i fare for å destrueres. – Det er helt nødvendig med reguleringstiltak nå, sier Kjersti Hoff.

Kilde: Norsk Bonde- og Småbrukarlag