Høsten 2021 ble starten på en ny, stor utbruddssesong for fugleinfluensa, da en ny virusvariant ble introdusert til Europa. Aldri før har fugleinfluensa rammet så mange fjørfebesetninger i Europa. Mer enn 46 millioner dyr måtte avlives i forbindelse med sykdomsbekjempelse.

Kilde: Veterinærinstituttet