Seks millioner egg ender som dyrefôr. Dava Foods skulle gjerne kjøpt eggene billig, slik at de ikke trengte importere.

Kilde (krever innlogging): Nationen