– Norge er et lukket marked, ingen er tjent med overproduksjon og bonden er den som betaler, sier lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Kilde (krever innlogging): Nationen