Norges Bondelag og Nortura vil sterkt fraråde å starte opp med ny produksjon i næringen.

Kilde: Landbruk24