Overproduksjonen av egg har forverret seg med årene og vært vedvarende siden 2013. Norsk Fjørfelag, med flere, har i årevis etterspurt bedre reguleringsverktøy, uten at vårt krav har ført frem. Det er krav om handling – NÅ – for å få bukt med overproduksjon!

Klikk HER for å lese NFLs budskap om hvordan overproduksjon av egg kan løses.