I en verden med stadig flere munner å mette og med press på landområder er det viktig å være bevisst på hvor effektivt husdyrene utnytter fôret.

Kilde: Nationen