Prognosane for eggproduksjonen viser ein aukande overproduksjon som nærmar seg tre tusen tonn.

Kilde: Nationen