Fredag 12. august var Statsråd Sandra Borch, utvalgte politikere og representanter fra Landbruks- og matdepartementet (Norge) med NFL på besøk i hønsehus. Aktuelle saker for eggbønder ble diskutert, med hovedfokus på overproduksjon av egg.

Se bilder og mer info på NFL sin Facebook-side eller på Østfold Bondelag sin Facebook-side.

Omtale kommer i FJØRFE i september.