Fra og med 1. juli økte omsetningsavgifta på egg fra 80 øre til 1,50 kroner pr. kg. Den nye avgiftssatsen utgjør nesten 250 000 kroner per innsett for  en konsesjonsbesetning. Norsk Fjørfelag (NFL) er fortvilet over at det ikke kom på plass en løsning i jordbruksforhandlingene.

Kilde: Landbruk24