Torgeir Knag Fylkesnes (SV): EUs forslag til endret holdbarhetsdato på egg truer selvforsyninga i Nord-Norge og Vestlandet. Hva vil regjeringen gjøre?

Kilde: Stortinget.no