Omsetningsavgiften økes betydelig – dramatisk for eggprodusentene

Denne artikkelen er publisert i FJØRFE nr 6 i juni 2022.

Konsernstyret i Nortura har foreslått satser for omsetningsavgift fra 1. juli 2022. Omsetningsrådet har foreslått for LMD at omsetningsavgift på egg settes til kr. 1,50 fra 1. juli, dette er per 27/6-22 foreløpig ikke vedtatt. – Dersom den foreslåtte satsen vedtas er det katastrofe for eggbonden, sier styreleder i Norsk Fjørfelag Ingunn Dalaker Øderud.

Kollektiv avstraffelse

Omsetningsavgiften har vært på kr 0,80 per kg egg siste halvår, noe som har tilsvart ca. 130 000,- per konsesjonsbesetning. Med en økning i omsetningsavgift til kr. 1,50 per kg egg nærmer avgiften seg 250.000,- per innsett.

– Dette er et nivå på omsetningsavgiften vi ikke har sett maken til tidligere. Det er svært dramatisk for eggbonden med en slik kollektiv økonomiske avstraffelse. Etablerte eggprodusenter lider fordi det skjer nyetableringer som det ikke er behov for i markedet, sier Dalaker Øderud.

Stort overskudd av egg

Prognosen fra Totalmarked kjøtt og egg i juni viser fortsatt stort overskudd av egg på 2 900 tonn før tiltak. Vel 1 800 tonn av overskuddet er allerede avtalt tatt ut ved bruk av førtidsslakting. Prognosen viser at det blir behov for ytterligere førtidsslakting. Noe av eggene er anvendt til miljøfôr.

– Overproduksjon koster de 550 eggbøndene enorme summer hvert år. Avsetningstiltak for egg kostet eggbøndene 43 millioner i 2020 og 35 millioner i 2021. 11,5 millioner påløp i 2020 grunnet regulering til miljøfôr. Nå ser vi i prognosen for 2022 at det igjen blir behov for å benytte egg til miljøfôrproduksjon, noe som øker reguleringskostnadene betydelig.

Behov for bedre verktøy

I mange år har produksjonsregulering blitt utredet og diskutert, men overproduksjonen fortsetter som følge at det ikke gjøres en beslutning.

– Mye av omsetningsavgiften ville vært unødvendige dersom vi hadde bedre verktøy for å regulere markedet før nyetableringer skjer. Det har vært overproduksjon siden 2012. Det må tas grep for å begrense nye etableringer – NÅ!

– Bedre verktøy for regulering er en sak NFL har arbeidet med i mange år, også lenge før min tid som styreleder. NFL har hatt fokus på viktigheten av bedre markedsregulering både i forbindelse med politisk lobby og i utallige medieoppslag. I fjor høst fikk NFL signaler om at man skulle se på en løsning i jordbruksoppgjøret. Noen synes kanskje at NFL har «sittet for stille i båten» de siste månedene. Grunnen har vært behovet for å gi «arbeidsro» i forkant av jordbruksforhandlingene.

– NFL er fortvilet over at det ikke kom på plass noen ny løsning via jordbruksavtalen. Norsk Fjørfelag mener det er viktig at eggproduksjon opprettholdes i hele landet. Vi har derfor ønsket styrking av markedsreguleringsordningen, heller enn kontraktproduksjon. NFL er ikke låst til én spesifikk modell.

– For norske eggprodusenter handler det kun om én ting: Vi må få på plass et produksjonsregulerende virkemiddel som kontrollerer nyetablering. Det er løsningen for å få til en stabil produsentøkonomi med lav omsetningsavgift.

– Vi forventer at Norges Bondelag blir med og gjør aktive grep sammen med hele næringen. Eggprodusentene trenger handling – ikke beslutningsvegring, avslutter Dalaker Øderud.