Overproduksjonen av egg fører til at Omsetningsrådet går inn for kraftig auke i omsetningsavgifta frå 1. juli. På korn blir makssatsen føreslått kutta.

Kilde: Nationen