De siste ukene har det blitt observert et unormalt høyt antall syke og døde fugler flere steder langs norskekysten. Veterinærinstituttet har i mai og juni påvist høypatogen aviær influensa (HPAI) av subtype H5N5 hos havørn, ravn, kråke og flere måkearter i Troms og Finnmark. I Nordsjøen og langs kysten i Rogaland er det observert et høyt antall døde havsuler, og det er påvist HPAI av subtypen H5N1 hos flere av disse. I tillegg er det påvist HPAI hos villfugl i Oslo, Bergen og flere steder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Kilde: Veterinærinstituttet