Det har vært flere påvisninger av høypatogen fugleinfluensa blant villfugl langs deler av norskekysten de siste dagene. Mattilsynet mottar mange meldinger om syke og døde villfugler. Mattilsynet tar prøver av døde fugler, følger situasjonen nøye og oppfordrer alle til å ha ekstra beredskap på smittevern og lav terskel for å melde fra om lavere produksjon/syke dyr/økt dødelighet.

Hold deg oppdatert på nettsiden til Mattilsynet