Hva bonden tjener viste seg å være et vanskelig spørsmål for inntektsutvalget. Men nå mener professor Ola Grytten at de har funnet metoder som er bedre egnet til å sammenligne bonden med lønnsmottakere, enn de vi har i dag.

Kilde (krever innlogging): Bondebladet