Konkurransetilsynet tillater at Nortura kjøper rugeribedriften Steinsland & Co AS på vilkår.

Kilde: Nationen