Newcastle Disease er funnet blant duer, høns og prydefugler i en dansk kolonihage. Nå er om lag 1100 dyr avlivet.

Kilde: Nationen