EU møter massiv motstand fra norske organisasjoner og næringsliv mot å innskrenke holdbarheten på egg.

Kilde: Nationen