Selv om holdbarhetsdatoen på egg kan bli på 28 dager som følge av EU-krav, kan du ha eggene i kjøleskapet mye lenger enn en liten måned.

Kild: Nationen