Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) for storfe, gris, lam og egg for 2. halvår 2022 innenfor volummodellen.

Kilde: Nortura