Det finnes ikke gode grunner til å innføre holdbarhetsdato på 28 dager på egg i Norge, mener Helsedepartementet.

Kilde: Bondebladet