EU skal løse problemer, ikke skape nye. Problemer med mattrygghet i EU-land bør derfor løses på helt andre måter enn å påføre norsk landbruk «molbopolitikk».

Kilde: MSN.com