Norske egg er friske og trygge, med lang holdbarhet. Det er ingen grunn til at de skal rammes av EUs nye regler.

Kilde: Nationen