Å la høna legge egg ute på bygda kan bli dyrt for bøndene, dersom nytt EU-regelverk blir innført. Landbruksministeren sier Norge ber om å få fritak.

TV-innslag fra NordNytt hvor daglig leder i Norsk Fjørfelag og landbruks- og matminister Sandra Borch uttaler seg (starter kl 19:54).
Kilde: NRK