Norsk Kylling var 30 år på Støren før kyllingfabrikken ble flyttet til Orkanger. Nå går de i gang med et nytt prosjekt på den gamle fabrikktomta.

Kilde (krever innlogging: Midtnorsk Næringsliv (mn24.no)