Etter utbruddene av fugleinfluensa i 2020 og 2021 ble det innført en rekke restriksjoner flere steder i landet. Frem til nå har det vært restriksjoner i 15 kommuner (høyrisikoområde) i Rogaland. Disse oppheves nå.