Dagens prisnedskriving av korn fungerer ikke i en verden hvor den internasjonale kornprisen er høyere enn den norske, sier leder i jordbrukets forhandlingsutvalg, Bjørn Gimming.

Kilde (krever innlogging): Nationen