Veterinærinstituttets Dyrehelserapport som oppsummerer året 2021 viser at norske landdyr generelt har en god helsestatus. I 2021 ble for første gang den mest alvorlige formen for fugleinfluensa påvist hos fjørfe i Norge. God håndtering avverget et omfattende utbrudd.

Kilde: Veterinærinstituttet