Kraftfôrprisane tar nye store byks etter at prognosen før jordbruksoppgjeret er lagt fram. Nibio avviser bom og vil førebels ikkje revidere anslaga.

Kilde (krever innlogging): Nationen