Bøndenes vilje til å investere i fornybare energikilder er stor. Det er derimot ikke potten til investeringsstøtte. Skal vi få fart på det grønne skiftet i landbruket, må investeringsstøtten gjenspeile bøndenes ambisjonsnivå og økes betraktelig.

Kilde (krever innlogging): Klassekampen