I enkelte sektorar mister bønder fleire hundretusen kroner i inntekt. Nokre går i minus og andre få inntektsauke. Utrekninga er òg kraftig endra i år.

Kilde: Nationen