To dager etter at Budsjettnemnda for jordbruket la fram sine tall er prognosen for økning i kraftfôrpris sprengt. Både Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder melder om prisøkninger langt utover det som er forutsatt i beregningene fra Budsjettnemnda.

Kilde: Landbruk24