Raksting har toppverv i Norsk Fjørfelag.

Kilde: Rakkestad Avis