Mattilsynet har besluttet å videreføre høyrisikoområdene med portforbudbestemmelser for fjørfe i 15 kommuner i Rogaland. Det vil si at fjørfe skal holdes inne eller under tak inntil videre, for å forhindre smitte av fugleinfluensa. Beslutningen er basert på en ny risikovurdering fra Veterinærinstituttet.

Kilde: Mattilsynet