Norske fjørfeprodusenter vil gjerne være med i klimadugnaden, men dagens energikostnader gjør det umulig å gjennomføre kostbare investeringer i fornybarløsninger.

Kilde: Nationen