Kenneth Hole er takknemleg for all omtanken han fekk etter at fugleinfluensaen ramma hønsehuset hans i november. No er han valt til eitt av dei fremste tillitsverva i fjørfenæringa.

Kilde (krever innlogging): Jærbladet