Det har oppstått råvaremangel som følge av knapphet på rugeegg og manglende kapasitet hos Norturas kyllingprodusenter.

Kilde (krever innlogging): Nationen