I januar 2022 ble det kjent at Nortura har kjøpt to tredeler av aksjene i Steinsland & Co.

Steinsland & co. er i dag Norges største produsent av verpehøner med nærmere 70 prosent av markedet. Konkurransetilsynet har bestemt seg for å se nærmere på saken, og varsler at det kan bli aktuelt med et inngrep i oppkjøpet. Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund anbefaler Konkurransetilsynet om ikke å godkjenne oppkjøpet av Steinsland & Co AS. KLF sitt innspill til Konkurransetilsynet kan leses HER.

Kilde: Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund